Lessen

Op dinsdagavond en woensdag geeft Jeroen Piano- en Orgelles in de eigen lespraktijk aan huis. De lessen van een half uur zijn individueel. Er wordt gebruik gemaakt van een digitaal Content Celeste 340 uitgebreid met "Hauptwerk" en een Digitale Yamaha Clavinova piano ( CVP 601) De lesfrequentie is in principe eens per 14 dagen, met uitzondering van de schoolvakanties.

Neem gerust eens vrijblijvend contact op voor informatie over de gebruikte lesmethoden en lestijden.